Forum żeglarskie
https://forum.zegluj.net/

ABC ubezpieczeń żeglarskich
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=17&t=29756
Strona 1 z 1

Autor:  Maaniek [ 5 sty 2019, o 21:34 ]
Tytuł:  ABC ubezpieczeń żeglarskich

Dla wielu sprawy znane, ale ...

ABC ubezpieczeń jachtowych

CASCO JACHTU
ubezpieczenie jachtu od uszkodzeń i utraty na skutek:

a) czynności wykonywanych w czasie otaklowania lub roztaklowania jachtu,
b) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu i/lub sprzętu wodnego,
c) utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę podwodną,
d) kolizji z inną jednostką pływającą,
e) wskutek działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących w pobliżu jednostek pływających (kolizja bez kontaktu)
f) uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające (FFO) w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego na akwenach,
g) ognia, wybuchu,
h) upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu,
i) siły wyższej,
j) umyślnego uszkodzenia jachtu oraz sprzętu wodnego przez osoby trzecie podczas postoju jachtu w miejscu strzeżonym lub przechowywania jachtu w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu,
k) szkód będących następstwem wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba, silnika lub osprzętu jachtu, z wyłączeniem kosztów naprawy lub wymiany części wadliwych,
szkód powstałych podczas transportu lądowego-wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu oraz ognia, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, pod warunkiem że jacht lub sprzęt wodny przewożony był na odpowiednim środku transportowym i właściwie zabezpieczonym przed uszkodzeniem,
l) szkód powstałych w czasie udziału w regatach lub innych imprezach sportowych,
m) szkód powstałych w wyniku kradzieży, rabunku i dewastacji.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

ART. 415 KC
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

OC jachtu - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora, posiadacza, czarterobiorcy oraz załogi za szkody spowodowane osobom trzecim w związku z użytkowaniem jachtu. Występuje najczęściej w połączeniu z casciem jachtu i dotyczy jachtu wymienionego w umowie ubezpieczenia.

OC skipera, sternika - odpowiedzialność cywilna skipera/sternika i jego załogi za szkody spowodowane ich działaniem. Umowa imienna w odróżnieniu od OC jachtu. Sternik jest chroniony korzystając z różnych jachtów.


NW członków załogi - następstwa wypadków w związku z użytkowaniem jachtu. Podstawowy zakres obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem. Opcje dodatkowe to min. śmierć na skutek wypadku, zwrot kosztów leczenia i rehabiliacji oraz wiele innych. Dwa warianty: najczęściej spotykany system proporcjonalny - za każdy 1% uszczerbku procent określonej sumy ubezpieczenia oraz rzadziej spotykany system świadczeń stałych - za określony uraz z góry określona wartość zgodnie z tabelą będącą częścią OWU.

Bagaż członków załogi - utrata bagażu na skutek zdarzeń tożsamych z casciem jachtu. Zawierane w pakiecie z casciem jachtu i przypisane do konkretnego jachtu.

KOSZTY LECZENIA KL poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem. Za koszty leczenia uważa się wydatki poniesione na:
1.pobyt w szpitalu;
2.badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne;
3.honoraria i wizyty lekarskie;
4.dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego;
5.zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza,
6.naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych) bezpośrednio po wypadku za granicą, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym odpowiedzialnością i jest potwierdzone dokumentacją lekarską,
7.leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku,
8.porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży
9.komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach.

ASSISTANCE do KL- organizacja i pokrycie kosztów udzielenia pomocy w podróży w następstwie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i określonego w opisie danego świadczenia.

1.całodobowy dyżur Centrum Alarmowego
2.informacje przed podróżą zagraniczną
3.przekazanie informacji osobie bliskiej
4.transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego 5.zachorowania do najbliższej placówki medycznej
6.transport Ubezpieczonego do innego szpitala
7.transport Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego
8.transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku
9.pomoc przy odtworzeniu dokumentów
10.przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
11.pomoc w przypadku opóźnienia lotu
12.transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
13.transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
14.opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi
15.wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
16.pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego
17.pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa do kwoty
18.zastępstwo w podróży służbowej
19.kontynuacja zaplanowanej podróży
20.kierowca zastępczy
21.dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
22.pomoc prawna
23.pomoc tłumacza
24.pomoc finansowa


Ubezpieczenia kaucji - w przypadku zajęcia złożonej kaucji towarzystwo zwróci nam zajętą kwotę Ubezpieczenie stosowane przy czarterach zagranicznych . Na sródlądziu nie spotykane ze względu na niskie wartości kaucji.

Autor:  waliant [ 5 sty 2019, o 21:55 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Maaniek napisał(a):
akwenach wodnych,

OT, ale... Czy są akweny nie wodne? :evil:

Autor:  Maaniek [ 5 sty 2019, o 21:58 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Nie ma, poprawiłem :D To akurat fragment oficjalnego dokumentu....

Autor:  waliant [ 5 sty 2019, o 22:04 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Maaniek napisał(a):
To akurat fragment oficjalnego dokumentu....

Tak się też domyślałem, ale denerwuję się, bo to zaczyna być plaga.
Nie chodzi o to, że ktoś nie wie. Chodzi o to, że nie zwraca uwagi na szczegóły.

Tytuł artykułu z zeglarski.info: " Klasa 505: Dwie Polskie załogi ścigają się na MŚ w Australii "
Wrrrr!

Sorki, już mnie tu nie ma.

Autor:  bury_kocur [ 5 sty 2019, o 22:27 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Maaniek napisał(a):
To akurat fragment oficjalnego dokumentu....


A którego towarzystwa ubezpieczeniowego ?

Autor:  Maaniek [ 5 sty 2019, o 22:37 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

bury_kocur napisał(a):
Maaniek napisał(a):
To akurat fragment oficjalnego dokumentu....


A którego towarzystwa ubezpieczeniowego ?

Zapytanie ofertowe pewnego klienta

Autor:  bury_kocur [ 5 sty 2019, o 22:48 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Maaniek napisał(a):
ABC ubezpieczeń jachtowych

CASCO JACHTU
ubezpieczenie jachtu od uszkodzeń i utraty na skutek:


Ale pisząc powyższe powiąż to z konkretnym TU bo akurat warunki CASCO JACHTU nie są warunkami jednakowo oferowanymi przez wszystkie towarzystwa.

Więc jak piszesz konkrety to dokończ pisanie.

Autor:  Maaniek [ 5 sty 2019, o 23:09 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Starałem się zawrzeć tutaj ogólną informacje o ubezpieczeniach, a nie prezentować warunki konkretnego towarzystwa. Z tym każdy musi sobie poradzić sam zawierając umowę wg własnych potrzeb i oczekiwań.

Autor:  Seba [ 5 sty 2019, o 23:27 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Maaniek napisał(a):
Starałem się zawrzeć tutaj ogólną informacje o ubezpieczeniach, a nie prezentować warunki konkretnego towarzystwa. Z tym każdy musi sobie poradzić sam zawierając umowę wg własnych potrzeb i oczekiwań.


To albo ogólną, albo warunki konkretnego TU ;-) . A swoją drogą nie wiem czy tego minimum jeśli chodzi o nazewnictwo nie reguluje jakieś rozporządzenie?

Autor:  bury_kocur [ 6 sty 2019, o 00:06 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Seba napisał(a):
czy tego minimum jeśli chodzi o nazewnictwo nie reguluje jakieś rozporządzenie?


CASCO ?

To się chyba negocjuje indywidualnie ...

Autor:  hans01 [ 6 sty 2019, o 01:15 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Możesz rozwinąć trochę OC jachtu?
Jakie są najczęstsze wykluczenia?

Autor:  plitkin [ 6 sty 2019, o 01:28 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

hans01 napisał(a):
Możesz rozwinąć trochę OC jachtu?
Jakie są najczęstsze wykluczenia?


Rażące zaniedbanie? Alkohol? Przestępstwo? To z tych, które mi przychodzą do głowy.

Autor:  bury_kocur [ 6 sty 2019, o 02:01 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

plitkin napisał(a):
To z tych, które mi przychodzą do głowy.


Pantaenius w wykluczeniach napisał mi jeszcze zakaz pływania po wodach Federacji Rosyjskiej, wodach Białorusi i Ukrainy.

Autor:  plitkin [ 6 sty 2019, o 11:35 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

Włodku, to nie jest żaden zakaz, tylko typowe ograniczenie terytorialne polisy. Jest w każdej polisie (w róznych firmach podane są różne rejony, ale jakieś ograniczenie zasięgu jest zawsze z tego co ja przerabiałem).

Autor:  Maaniek [ 6 sty 2019, o 12:43 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

plitkin napisał(a):
hans01 napisał(a):
Możesz rozwinąć trochę OC jachtu?
Jakie są najczęstsze wykluczenia?


Rażące zaniedbanie? Alkohol? Przestępstwo? To z tych, które mi przychodzą do głowy.

wina umyślna

Autor:  bury_kocur [ 6 sty 2019, o 14:37 ]
Tytuł:  Re: ABC ubezpieczeń żeglarskich

plitkin napisał(a):
Włodku, to nie jest żaden zakaz, tylko typowe ograniczenie terytorialne polisy. Jest w każdej polisie (w róznych firmach podane są różne rejony, ale jakieś ograniczenie zasięgu jest zawsze z tego co ja przerabiałem).


Drogi Wiktorze - napisałem na szybko "zakaz" ale wiadomo, że chodzi o wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej w razie szkody w tamtym rejonie.

Wprawdzie nie wiem czym miałaby się różnić szkoda wynikająca np. z utraty masztu na wodach szwedzkich oraz rosyjskich ale widać ubezpieczyciele tak ułatwiają sobie życie.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/